Site Haritası

Hakkımızda

AFSAM, çeşitli vesilelerle yıllarını Afrika kıtasına vermiş, Afrika kıtası hakkında arazi bilgisine sahip, muhtelif Afrika ülkelerinde çalışmalar gerçekleştirmiş kişilerin gönül verdiği bir sivil düşünce kuruluşudur. 2002 yılından sonra Güney Afrika Cumhuriyeti merkez olmak üzere başlayan çalışmalar Malavi, Lesotho, Sıvaziland, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Botsvana, Namibya, Angola, Madagaskar, Mauritius, Kenya gibi ülkelerde araştırma, eğitim, Ramazan ve Kurban faaaliyetleri, koleraya karşı mücadele programları ve seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu kıtadaki çalışmaları 2012 yılı Mayıs ayından itibaren Türkiye’ye aktarmak için Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (AFSAM) kurmuşlardır.

Türkiye’de maalesef Afrika ile ilgili haberlere ve bilgilere daha çok magazinsel yaklaşılmaktadır. Türkiye’de Afrika hakkında yeterli çalışmaların olmaması ve Türkiye –Afrika ilişkilerinin yok denecek kadar az olması nedeniyle yeterli ve doğru bilgi yoksunluğunun var olduğu bir gerçeğinden hareketle 2002 yılından bu yana Afrika Kıtası’nda ve Türkiye’de Afrika ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tarihi ve kültürel bağlarımız göz önüne alınarak Afrika hakkında Türkiye’de varolan Afrika algısını kırmak, bu mazlum ve masum kıtaya dikkatleri çekmek, kültürel, siyasi, ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacındayız. Böyle stratejik bakış açısına ve çalışma sistemine sahip Afrika’ya adanmışlığa olan ihtiyacımız izahtan varestedir.

 AFSAM Türkiye’de Afrika algısının Avrupa Merkezli bir bakış açısından Afrika Merkezli bir bakış açısına dönmesini sağlama konusunda ilk ciddi adımı atmıştır. Afrika meselesine ne Avrupa merkezli sömürgeci-emperyalist ve ne de marksist-sosyalist bakış açılarına hapsolmadan Afrika tarih, kültür ve sosyal yapılarının ve Afrika’nın dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini gözönünde bulundurarak bakılmasının önemli olduğu yaklaşımını benimsemektedir.

Amacımız sadece araştırma yapmak, entellektüel faaliyette bulunmak ve bilgi aktarmak değil Afrika hakkında bir bilinç inşası gibi çok tarihi sorumluluğu yerine getirme iddiasındadır. Bunu da Türkiye’den ilgi duyan bütün kurum ve kuruluşlara, derneklere, vakıflara, şirketlere, ticaret odalarına, eğitim merkezlerine ve organizasyonlara danışmanlık hizmetleri vererek Türkiye –Afrika ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışmalarımızda sadece Türkiye’den değil Afrika’dan da araştırmacılar, uzmanlar, akademisyenler, eğitimciler ve siyasetçiler bulunmaktadır. Afrika’daki gelişmeleri yakından takip ederek olayların hem Türkiye hem de Afrika açısından değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Meselâ herkes haber olarak sadece yeni devlet başkanının seçilmesini veya hükümetin atanmasını görürken bizler başkanın seçilmesindeki faktörlerden, hükümet üyelerinin iç ve dış bağlantıları ile ilgili bilgilerin teyid edilmesine göre bir yaklaşım benimseriz. Bir diğer örnek herkes Nijer dünyanın en fakir ülkesi derken biz Nijer dünyanın en zengin ülkesidir deriz. Çünkü Nijer’i dünyanın en fakir ülkesi olarak gösteren kaynakların Nijer’in uranyum kaynaklarını sömürenler olduğunu biliriz. Çalışmalarımız her Afrika ülkesinde ve dahi bölgesinde farklı strateji ve yapıda olan bir esnekliğe ve hızlılığa sahiptir.

AFSAM Türk ve Afrikalı eğitimciler, alimler, bilginler, kurumlar ve devletler arasındaki işbirliğini geliştirme ve paylaşımın gerçekleştirilmesi, Türkiye’de dikkatlerin Afrika’ya çekilmesi, Afrika hakkında bilgi yetersizliğinin kapatılmaya çalışması, Türkiye’deki kurumlara, üniversitelere bilgi akışının sağlanması konularında çalışmalar yapmak için kurulmuştur. AFSAM bugünkü gelişmeleri ve onların tarihi geriplanları üzerinde araştırma ve seminer çalışmaları yapacak ortamları oluşturacaktır. AFSAM Afrika ülkelerinden ve Türkiye’den ilim adamlarının birbirleriyle bağlantılı olmasına çalışmaktadır. Merkez imkânları ölçüsünde oluşturduğu Afrika üzerine çalışmaların bulunduğu kütüphanesini zenginleştirmeye çalışmaktadır. Sadece yazılı kitap fotokopi, kitap, broşür, harita gibi yazılı metinler değil, Afrika tarih, kültür ve geleneğini anlatan film, belgesel ve müzik kaset, CD, DVD’leri de bulunmaktadır.

AFSAM Afrika kıtasındaki günümüz sosyal ve entellektüel eğilimleri üzerine yapılan çalışmaları desteklediği gibi Afrika mirası üzerine de disipinlerarası çalışmaları desteklemektedir. Projeleri de sadece Afrika kıtasını değil Afrika kıtası ile ilgili olduğu için Amerikalar, Avrupa, Ortadoğu, Türkiye, Güney Asya bölgelerini de kapsamaktadır.

AFSAM Afrika ülkelerindeki ve Türkiye’deki kurumların ve Afrikalı toplumların işbirliğiyle kendini Afrika hakkında geçmiş ve günümüzdeki sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri kıtasal ve kıtalarası çalışmalara yapmayı hedeflemektedir.

AFSAM’ın misyonu

Afrikalı ve Türk bilginlere araştırma kaynaklarına ulaşabilme ve araştırma imkanlarını hazırlama

Türk ve Afrikalı araştırmacılara kendi geleneksel araştırma metodlarının birleşmesini sağlayacak ortamı hazırlamak,

Türk ve Afrikalı öğrencilere araştırma bursları sağlamak

Afrika hakkıdaki oluşturulan olumsuz bilgi birkimini temizlemek

Yeni, tutarlı, doğru ve faydalı bir bilgi birkimi ve araştırma ortamı için gerekli olan seminer, sempozyum ve konferansları konularında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirmek,

Afrika üzerine projelere danışmanlık yapmak, Afrika’da dil çalışmalarını organize etmek, yaz kursları hazırlamak, tarihi gezi turları düzenlemek gibi çalışmalar da AFSAM tarafından sağlanacaktır.

Afrika’ya gönül vermiş, AFSAM’ın tarihi sorumluluk bilinciyle belirlemiş olduğu Afrika yaklaşımını benimseyen herkes AFSAM’ın çalışmalarına katılabilecektir.

 Katkılarınız www.afsam.org sitemizde yayınlanabilecektir. Daha fazla bilgi için strateji@afsam.org e-mail adresine mail atabilirsiniz.

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret217362
AFRİKA DERGİSİ

Takvim
AFRİKA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
AFRİKA-TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
AFRİKA'DA TASAVVUFİ HAREKETLERİ İNCELEME ENSTİTÜSÜ
Saat